+994 070 205 17 44

balciseyavush@gmail.com

İş saatları

7/24

Arılarımızın Lerik dağlarında və Kəlbəcər yaylalarında müxtəlif çiçələrdən topladığı ekoloji təmiz çiçək balını təqtim edirik. Burada arılar təbii şəraitdə yaşadıqları kimi yaşayır və faydaları daha çox insana çatır. Ümid edirik ki, bu arı pətəkləri qonşular, dostlar, ailə və bütövlükdə cəmiyyət arasında arıların böyük əhəmiyyəti haqqında dialoqa kömək edəcək.